Juveniles
Asociación Xuvenil "Os Raposos"
Lugar de Aios - Centro Social - CP 36990 - Noalla - Sanxenxo - Pontevedra
Club Xuventude de Sanxenxo
C/ Progreso nº 32 - CP 36960 - Sanxenxo - Pontevedra
Tel. 986 691 716 - Fax 986 691 982
Asociación Xuvenil Saraiba do Mar
Portonovo - Sanxenxo - Pontevedra
Si su asociación no aparece, póngase en contacto
con nosotros en info@ctsalnes.com